AUTOMATYCZNY AUDYT
PÓŁEK SKLEPOWYCH
01
Wyzwania merchandisingu
Tracisz klientów
bo nie mogą znaleźć
Twojego produktu
na półce?
Czy niezgodności
z planogramem
obniżają Twoją
sprzedaż?
Czy Twoi klienci
wybierają
produkty
konkurencji?

02

Rozwiązanie
Zautomatyzuj proces audytu
ekspozycji i reaguj szybciej
na nieprawidłowości

Audyt ekspozycji w czasie rzeczywistym

Nieograniczona skalowalność

Skuteczność na poziomie człowieka

Natychmiastowe audyty na żądanie

03

Jak to działa?
Wykorzystaj miejsce na swojej półce, zautomatyzuj proces audytu, obniż koszty operacyjne oraz kieruj się rzetelnymi danymi dzięki oprogramowaniu AI FACTORY do analizowania zdjęć opakowań, półek sklepowych, skanów dokumentów, wyświetlaczy cyfrowych i analogowych
Audyt mobilny
Wykorzystaj lepiej czas swoich agentów poprzez zautomatyzowanie najdłuższego i najbardziej kluczowego etapu tradycyjnego audytu - ręcznej analizy ekspozycji. Za pomocą telefonu lub tabletu agent wykonuje zdjęcie wybranym półkom w sklepie, a nasz system dokonuje automatycznej analizy zawartości ekspozycji.
Audyt bezobsługowy

System działa również przy użyciu kamer na stałe zamontowanych sklepach, dzięki czemu nie trzeba angażować pracowników lub agencji zewnętrznych do wykonania analizy ekspozycji. Monitoruj stan ekspozycji z większą częstotliwością i reaguj szybciej na niezgodności.

04

Elementy
analizy

obecność SKU

zliczanie face'ów

out of stock

weryfikacja POS

planogram

udział w półce

numer półki

PRACUJEMY DLA

[...] Firma AI Factory dostarczyła rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które z sukcesem adresowało realny problem. Wszystkie wymagania zostały spełnione, a całość zrealizowana na czas [...]

Rafał Szydłowski

Departament Centralny Logistyki Magazynowej logo_neuca sheet

[...] Zastosowanie zwinnej metodyki zarządzania projektem narzuciło regularne spotkania, odbywające się co dwa tygodnie. Takie rozwiązanie, w połączeniu z otwartością i elastycznością firmy AI Factory okazało się zdecydowanym sukcesem – kontakt przebiegał nadzwyczaj sprawnie, a wszelkie sugestie i poprawki były wprowadzane na bieżąco. [...]

Paulina Małecka

Senior Trade Marketing Manager logo_bayer sheet

SIEDZIBA FIRMY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
KIETURAKISA 10/15
81-742 GDAŃSK
TEL: +48 508 206 348

DANE DO FAKTURY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
PLAC KASZUBSKI 8/311
81-350 GDYNIA
NIP: 5862322419