UE

INFORMACJA:

AI Factory Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „AI CUBE – system detekcji, odczytu i analizy danych z opakowań produktów farmaceutycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe).

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R w okresie 24 miesięcy trwania projektu skutkujące wprowadzeniem innowacji produktowej w przedsiębiorstwie AI Factory Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnego systemu do automatycznej detekcji, odczytu i analizy danych z opakowań produktów farmaceutycznych.

Efekty projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału obszaru technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie poprzez wzmocnienie współpracy między firmami, a tym samym do wsparcia rozwoju specjalizacji oraz komercjalizację systemu z obszaru IS, wykorzystującego sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w celu analizy i przetwarzania danych.

Termin realizacji:
01.09.2019 – 30.04.2022

Wartość projektu:
3 188 102,60 zł

Kwota dofinansowania:
2 357 841,34 zł

UE

SIEDZIBA FIRMY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
KIETURAKISA 10/15
81-742 GDAŃSK
TEL: +48 508 206 348

DANE DO FAKTURY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
PLAC KASZUBSKI 8/311
81-350 GDYNIA
NIP: 5862322419